Skąd bierze się masa – czyli tym razem nie o cząstce Higgsa

impreza numer: 302

W czasie wykładu zaprezentowane zostaną podstawy tzw. chromodynamiki kwantowej, teorii, która opisuje wnętrze
protonów i neutronów. Dzięki zrozumieniu tej teorii wiemy skąd bierze się ponad 90% masy standardowej materii
we Wszechświecie, w jaki sposób zachodzi ponad 90% oddziaływań w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC),
a także w jaki sposób powstają jądra atomowe.

Wykonawca

dr Grzegorz Brona - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Termin

27.09.2014: 14:00 - 15:00

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej