Rozmowy z pojedynczym atomem

impreza numer: 20

Klub młodzieżowy: Wykład (60 min) oraz warsztaty (30 min). Podczas wykładu poszerzymy i uporządkujemy
wiadomości o falach elektromagnetycznych, półprzewodnikach i ich własnościach (szczególnie optycznych)
Tak uzbrojeni w niezbędną wiedzę, zagłębimy się w działalność Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii
Nanostruktur Półprzewodnikowych. W kompaktowej formie przedstawimy nasze metody badawcze i towarzyszące
im trudności. Uczestnicy poznają sposoby badania ultraszybkich procesów oraz dowiedzą się, jak „rozmawiać”
z pojedynczym atomem. Następnie nasi goście zmierzą się z wyzwaniem - samodzielnie skonstruują układ do pomiarów
optycznych, za pomocą którego zbadają próbkę materiału półprzewodnikowego.

Wykonawcy

mgr Maciej Ściesiek - Wydział Fizyki UW - prowadzący

mgr Krzysztof Gałkowski - Wydział Fizyki UW - prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Golnik - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

24.09.2014: 17:00 - 18:30 rezerwacje: 4/10
25.09.2014: 16:30 - 18:00 rezerwacje: 5/10
26.09.2014: 17:00 - 18:30 rezerwacje: 2/10

Czas trwania

90 minut.

Miejsce

Wydział Fizyki UW, Warszawa, Pasteura 5, hol na parterze, wejście z rogu ul. Pasteura i Pogorzelskiego.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

10

Rezerwacja

Terminy tej imprezy mogą zarezerwować zalogowani uczniowie. Szczegóły na stronie Rezerwacja Kluby.

Typ

Klub młodzieżowy

Formy

Wykład; Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej