Plazma kwarkowo-gluonowa: co to jest i jak ją badamy?

impreza numer: 313

W pierwszych chwilach swego istnienia Wszechświat przechodził przez fazę tak zwanej plazmy kwarkowo-gluonowej.
Ten szczególny rodzaj materii jądrowej, będący bardzo gorącą i gęstą mieszanką kwarków i gluonów, próbuje się
wytworzyć zderzając ciężkie jądra atomowe przy bardzo wysokich energiach. W czasie wykładu zaprezentowane
zostaną wyniki z eksperymentów badających tego typu zderzenia.

Wykonawca

dr Bożena Boimska - Narodowe Centrum Badań Jądrowych - prowadząca

Termin

27.09.2014: 11:00 - 12:00

Czas trwania

60 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej