Okno na mikroświat - jak działają współczesne detektory? Dodatek: drukarki 3D

impreza numer: 304

Przyjdź i zobacz jak działają detektory fizyki wysokich energii! Warto je poznać,
bo spotkasz je nie tylko przy akceleratorze LHC w Szwajcarii, ale również w przemyśle
i medycynie. W trakcie pokazów zaprezentowane zostaną działające układy detektorów
scyntylacyjnych oraz detektor w cały czas rozwijanej (między innymi na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego) technologii detektorów GEM. Zaprezentowany zostanie również
historyczny detektor - komora mgłowa, dzięki której w fizyce dokonano wielu znaczących
odkryć. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie również model akceleratora naładowanych
cząstek. Warsztaty będą również okazją do zapoznania się z drukarką 3D, wykorzystywaną
w naszym laboratorium!

Wykonawcy

mgr Michał Bluj - Wydział Fizyki UW - prowadzący

mgr Magdalena Kuich - Wydział Fizyki UW - prowadząca

mgr Maciej Misiura - Wydział Fizyki UW - prowadzący

prof. dr hab. Wojciech Dominik - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

prof. dr hab. Krzysztof Doroba - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

27.09.2014: 10:00 - 10:30
27.09.2014: 10:45 - 11:15
27.09.2014: 11:30 - 12:00
27.09.2014: 12:15 - 12:45
27.09.2014: 13:00 - 13:30
27.09.2014: 13:45 - 14:15

Czas trwania

30 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 12 lat.

Liczba uczestników

8 osób.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej