“Odkryj” cząstkę Higgsa w LHC

impreza numer: 24

Warsztaty przy komputerach będą poprzedzone wykładem wprowadzającym, który zapewni uczestnikom
wiedzę niezbędną do wykonania i zrozumienia ćwiczenia przy komputerze. Zajęcia planowane są dla
grupy ok. 20 osób pracujących parami przy stanowiskach komputerowych. Zadaniem każdej z pary
uczestników będzie wizualna analiza ok. 100 "zdjęć" przypadków zderzeń proton-proton zarejestrowanych
przez eksperyment CMS (ang. Compact Muon Solenoid) przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC, ang. Large
Hadron Collider) w laboratorium CERN w Szwajcarii. Analiza polega na identyfikacji cząstek powstałych
w zderzeniach, oraz wyznaczaniu kilku prostych wielkości fizycznych w tym masy cząstek wyprodukowanych
w zderzeniach. Dane analizowane przez uczestników zawierają przypadki produkcji bozonów W, Z oraz
pary bozonów Z. Kulminacyjnym elementem warsztatów jest połączenie wyników uzyskanych przez
poszczególnych uczestników i uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak często zarejestrowaliśmy przypadki
z bozonami W/Z, oraz „obserwacja” bozonu Higgsa.

Wykonawcy

dr Małgorzata Kazana - Narodowe Centrum Badań Jądrowych - prowadząca

mgr Maciej Misiura - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Terminy

22.09.2014: 17:00 - 19:00 rezerwacje: 14/20
24.09.2014: 17:00 - 19:00 rezerwacje: 8/20

Czas trwania

120 minut.

Miejsce

Wydział Fizyki UW, Warszawa, Pasteura 5, hol na parterze, wejście z rogu ul. Pasteura i Pogorzelskiego.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

20 osób.

Rezerwacja

Terminy tej imprezy mogą zarezerwować zalogowani uczniowie. Szczegóły na stronie Rezerwacja Kluby.

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

Warsztaty

Organizatorzy

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej