Mózg

impreza numer: 17

Esse = percipi: rzeczy istnieją tylko kiedy na nie patrzymy, czyli tylko w naszych głowach...
Prezentowane wcześniej na wystawie MÓZG2013.pl interaktywne gry oparte o eksperymenty
psychologiczne („mózgotrzepy”), elementy wirtualnej rzeczywistości wykorzystywane
w neurorehabilitacji (Neuroforma.pl) i zaskakujące iluzje pokażą, jak łatwo oszukać zmysły,
a nawet nimi manipulować. Pokażemy, że widzisz i czujesz przede wszystkim mózgiem, a mózg
nagina rzeczywistość do swoich przyzwyczajeń.

Wykonawcy

Gabriela Bernatowicz - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

Anna Chabuda - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

Joanna Duda - studentka Wydziału Fizyki UW - prowadząca

Jerzy Grynczewski - student Wydziału Fizyki UW - prowadzący

Andrzej Jeziorski - student, Wydział Fizyki UW - prowadzący

Izabela Kitowska - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

Jadwiga Pełka - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadzący

Magdalena Zieleniewska - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

prof. dr hab. Piotr J. Durka - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

22.09.2014: 15:30 - 19:00
23.09.2014: 15:30 - 19:00
24.09.2014: 15:30 - 19:00
25.09.2014: 15:30 - 19:00
26.09.2014: 15:30 - 22:00
27.09.2014: 10:00 - 16:00

Czas trwania

Impreza ciągła.

Miejsce

Wydział Fizyki UW, Warszawa, Pasteura 5, hol na parterze, wejście z rogu ul. Pasteura i Pogorzelskiego.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

20 osób.

Typ

Klub

Formy

Wystawa; Gra edukacyjna; Film edukacyjny

Organizatorzy

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej