Jak otrzymać kryształy białek i co z tego wynika.

impreza numer: 22

Większość ważnych funkcji w naszych organizmach pełnią białka. Są to duże cząsteczki
składające się z kilku tysięcy do wielu milionów atomów. Często, aby zrozumieć funkcję
jakiegoś białka, musimy znać jego strukturę, czyli wiedzieć jak te tysiące atomów są ułożone
względem siebie w przestrzeni. Możemy zdobyć tę wiedzę dzięki krystalografii rentgenowskiej.
Technika ta wykorzystuje rozproszenie promieniowania rentgenowskiego (promienie X)
na kryształach białka. W czasie warsztatów obejrzymy kryształy białka pod mikroskopem,
postawimy kryształy i zobaczymy jak robi to robot. Wyłowimy kryształy białka z kropelek
w których rosły i sprawdzimy czy rozpraszają promieniowanie rentgenowskie.

Wykonawcy

mgr Marta Małgorzata Narczyk - Wydział Fizyki UW - prowadząca

prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

22.09.2014: 15:30 - 18:30 rezerwacje: 4/4
23.09.2014: 15:30 - 18:30 rezerwacje: 3/4
24.09.2014: 15:30 - 18:30 rezerwacje: 3/4

Czas trwania

180 minut.

Miejsce

Budynek Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, al. Żwirki i Wigury 93, sala 3100/02, wejście od ul. Banacha, lewa, druga licząc od al. Żwirki i Wigury, brama. mapka Kampusu Ochota (PDF 788,9 KB)

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

4

Rezerwacja

Terminy tej imprezy mogą zarezerwować zalogowani uczniowie. Szczegóły na stronie Rezerwacja Kluby.

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej