Czego dowiedzieliśmy się dzięki LHC?

impreza numer: 301

W czasie wykładu zostaną zaprezentowane najważniejsze odkrycia dokonane przy użyciu
Wielkiego Zderzacza Hadronów (ang. LHC). Na wstępie Słuchacze zostaną wprowadzeni
w zagadnienia fizyki cząstek elementarnych. W drugiej części wykładu zostaną zaprezentowane
wyniki dotyczące bozonu Higgsa oraz poszukiwań tzw. Supersymetrii.

Wykonawcy

dr Artur Kalinowski - Wydział Fizyki UW - prowadzący

dr Marcin Konecki - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Termin

27.09.2014: 13:00 - 14:00

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej