Budowa wewnętrzna Ziemi, wulkanizm i trzęsienia Ziemi

impreza numer: 777

Lekcja festiwalowa będzie omawiała budowę wewnętrzną Ziemi oraz procesy w niej zachodzące.
Pokazane zostanie w jaki sposób powolne procesy zachodzące w głębi Ziemi prowadzą
do gwałtownych zjawisk na jej powierzchni takich jak trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne.

Wykonawcy

mgr Marcin Polkowski - Wydział Fizyki UW - prowadzący

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

22.09.2014: 12:30 - 13:30 rezerwacje: 2/1
22.09.2014: 13:30 - 14:30 rezerwacje: 2/1
23.09.2014: 10:00 - 11:00 rezerwacje: 3/1
23.09.2014: 11:00 - 12:00 rezerwacje: 3/1
23.09.2014: 12:30 - 13:30 rezerwacje: 4/1
23.09.2014: 13:30 - 14:30 rezerwacje: 4/1

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Wydział Fizyki UW, Warszawa, Pasteura 5, hol na parterze, wejście z rogu ul. Pasteura i Pogorzelskiego.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

Maksymalna liczba uczniów

15

Rezerwacja

Terminy tej imprezy mogą zarezerwować zalogowani nauczyciele. Szczegóły na stronie Rezerwacja Lekcje.

Typ

Lekcja festiwalowa - gimnazjum

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej