Budowa wewnętrzna Ziemi, wulkanizm i trzęsienia Ziemi (klub)

impreza numer: 16

Klub młodzieżowy będzie omawiał budowę wewnętrzną Ziemi oraz procesy w niej zachodzące.
Pokazane zostanie w jaki sposób powolne procesy zachodzące w głębi Ziemi prowadzą
do gwałtownych zjawisk na jej powierzchni, takich jak trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne.

Wykonawcy

mgr Marcin Polkowski - Wydział Fizyki UW - prowadzący

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW - opieka merytoryczna

Terminy

22.09.2014: 17:00 - 18:00 rezerwacje: 2/15
23.09.2014: 17:00 - 18:00 rezerwacje: 1/15

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Wydział Fizyki UW, Warszawa, Pasteura 5, hol na parterze, wejście z rogu ul. Pasteura i Pogorzelskiego.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

15

Rezerwacja

Terminy tej imprezy mogą zarezerwować zalogowani uczniowie. Szczegóły na stronie Rezerwacja Kluby.

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej