Badania smogu arktycznego - sprawozdanie z eksperymentu na Spitsbergenie

impreza numer: 298

Tematem wykładu będzie eksperyment badawczy przeprowadzony wiosną 2014 w rejonie Svalbardu. Calem zrealizowanych
badań było poznanie własności optycznych smogu arktycznego oraz jego roli w procesach klimatycznych. Rejon Arktyki
charakteryzuje się obecnie duża dynamiką zmian klimatu. Jest to wynikiem szeregu procesów zachodzących w atmosferze,
kriosferze oraz hydrosferze obszarów polarnych. Smog arktyczny przyczynia się do wzmacniania efektu cieplarnianego
poprzez fakt, że drobne cząstki sadzy pochłaniają promieniowania słonecznego w atmosferze ale również zmieniają strukturę
śniegu i lodku. Opadające na powierzchnię ziemi drobny sadzy zmniejszają albedo śniegu podobnie jak ma to miejsce w rejonie
miast. Śnieg , który zalega kilka dni staje się szary przez co pochłania coraz więcej promieniowania słonecznego. Zjawisko
to przyspiesza topnienie śniegu i wzmacnia efekt cieplarniany. W ramach wykład opowiemy o kuchni prowadzonych badań,
pokażemy wiele interesujących zdjęć oraz krótkich filmów z przeprowadzonych pomiarów.

Wykonawcy

dr hab. Krzysztof Markowicz - Wydział Fizyki UW - prowadzący

mgr Michał Chiliński - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Termin

27.09.2014: 09:30 - 10:30

Czas trwania

60 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej