Atmosfera i Klimat Ziemi

impreza numer: 243

Noc Badacza jest pomyślana jako niesformalizowana rozmowa z naukowcami zajmującymi się na co dzień fizyką zjawisk
zachodzących w atmosferze Ziemi i klimatem naszej planety w ich miejscu pracy: laboratoriach Zakładu Fizyki Atmosfery
IGF WF UW. Prowadzone są tam badania podstawowych własności fizycznymi systemu klimatycznego. W ramach NOCY
BADACZA przedstawimy przyrządy oraz techniki pomiarowe stosowane w badaniach aerozoli atmosferycznych i chmur,
pokażemy i omówimy ich działanie, opowiemy jak analizuje i wykorzystuje się zebrane dane.

Zademonstrujemy między innymi:

 • supernowoczesny lidar („radar” laserowy) służący do pomiaru własności aerozolu atmosferycznego do wysokości
  kilkunastu kilometrów;
 • celiometr (lidar) do pomiaru pewnych własności chmur i aerozolu;
 • fotometry słoneczne do pomiaru własności aerozolu;
 • pyranometry i pyrgreometry, dzięki którymi możemy mierzyć bilans energii promieniowania, w tym efekt cieplarniany;
 • przyrządy do pomiarów aerozolu in situ (na miejscu w laboratorium);
 • przyrządy do pomiarów turbulencji atmosferycznej;
 • odbiorniki obrazów satelitarnych;
 • ultraszybki termometr UFT do pomiarów temperatury w chmurach – unikalną i oryginalną konstrukcję Zakładu
  Fizyki Atmosfery IGFUW;
 • komorę chmurowa w której badamy drobnoskalową strukturę chmur;
 • wyniki symulacji numerycznych procesów atmosferycznych prowadzone na superkomputerach.

http://naukaoklimacie.pl
W przerwach pomiędzy wizytami w laboratoriach i przy stanowiskach pomiarowych będzie można odwiedzić specjalne
stanowisko portalu popularno-naukowego naukaoklimacie.pl, którego działalność wspierają i nadzorują naukowcy,
miedzy innymi z Instytutu Geofizyki UW. Będzie można wziąć udział w quizie dotyczącym klimatu, zapytać
o sprawy związane ze zmianami klimatu, globalnym ociepleniem, rolą ludzi w procesach klimatycznych, obejrzeć
najnowsze animacje przedstawiające wyniki pomiarów i obserwacji systemu klimatycznego z całego świata.

Wykonawcy

prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski - Wydział Fizyki UW - prowadzący

dr hab. Krzysztof Markowicz - Wydział Fizyki UW - prowadzący

dr Aleksandra Kardaś - Nauka o klimacie - prowadząca

mgr Marcin Popkiewicz - Nauka o klimacie - prowadzący

Termin

26.09.2014: 18:00 - 22:00

Czas trwania

240 minut. Impreza ciągła.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach. Z wyjątkiem platformy na dachu.

Wiek uczestników

Od 8 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Noc Badacza

Formy

Pokazy; Gra edukacyjna; Debata

Organizatorzy

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej