Wieczór z astronomią w Ostrowiku

impreza numer: 305

Program pobytu w Ostrowiku obejmuje zwiedzanie terenu stacji obserwacyjnej, wizytę pod kopułą teleskopu, popularne wykłady na tematy astronomiczne, pokazy nieba i ognisko, przy którym można będzie się posilić.

Wykonawcy

dr Marcin Kiraga - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - koordynator, prowadzący

dr Agnieszka Majczyna - Narodowe Centrum Badań Jądrowych - prowadzący

mgr Mirosław Należyty - prowadzący

mgr Anna Ciechanowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

mgr Monika Sitek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

mgr Grzegorz Wiktorowicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

mgr Paulina Kaczmarek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 17:00 - 22:00

Czas trwania

Pięć godzin.

Miejsca

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa parking. Zbiórka o 17:00.

Stacja obserwacyjna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku, Ostrowik 21 ok 40 km od Warszawy, przy drodze na Lublin.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Ujazdowskie 4, Warszawa - ZAPROSZENIA.

Dostępność

Niestety impreza nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 10 lat (ze względu na późny powrót do Warszawy).

Liczba uczestników

55 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Bezpłatne zaproszenia (55 sztuk) na wycieczkę będą do odbioru w Obserwatorium Astronomicznym UW, Al. Ujezdowskie 4, od 16 września 2013 r.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Wyjazd o godz. 17:00 z parkingu budynku dydaktycznego Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 7, wejście na parking od ul. Pasteura lub ul. Banacha.

Typ

Wycieczka

Forma

wycieczka naukowa

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej