Trzęsienia ziemi i tsunami (dla szkoły średniej)

impreza numer: 21

Wyjaśnimy mechanizmy powstawania trzęsień ziemi i fal tsunami. Odpowiemy na pytanie dlaczego w niektórych rejonach trzęsienia występują częściej a w innych rzadziej. Na przykładzie największych trzęsień pokażemy jakim zagrożeniem dla życia ludzkiego są trzęsienia ziemi.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opiekun merytoryczny

mgr Marcin Polkowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Terminy

26.09.2013: 15:30 - 16:15
27.09.2013: 15:30 - 16:15

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 107. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

15

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej