Szukamy równowagi (dla podstawówki)

impreza numer: 602

Poprzez proste eksperymenty i zabawy uczniowie będą poszukiwać warunków równowagi ciał. W trakcie lekcji znajdą odpowiedzi między innymi na następujące pytania: czy można podnieść się z krzesła bez pochylania, dlaczego niektóre krzywe wieże są stabilne, dlaczego ładownie statków znajdują się w dolnej części kadłuba. Sprawdzą dlaczego bryła wtacza się pod górę. Liczne eksperymenty pozwolą ustalić warunki stabilności różnych konstrukcji.

Wykonawcy

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - koordynator cyklu, prowadzący

mgr Marcin Stolarek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Kamil Boryczko - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Terminy

23.09.2013: 09:15 - 11:00
23.09.2013: 11:15 - 13:00
24.09.2013: 09:15 - 11:00
24.09.2013: 11:15 - 13:00
25.09.2013: 09:15 - 11:00
25.09.2013: 11:15 - 13:00
26.09.2013: 09:15 - 11:00
26.09.2013: 11:15 - 13:00

Czas trwania

90 minut. 2 godziny lekcyjne.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 17. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Maksymalna liczba uczniów

25

Zaproszenia/wejściówki

Wymagane są zaproszenia.

Typ

Lekcja festiwalowa

Forma

warsztaty/pokazy

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej