Rozmowy z pojedynczym atomem – LUMNP

impreza numer: 15

Klub młodzieżowy: Wykład (45 min) oraz warsztaty (45 min). Dwie części poświęcone półprzewodnikom.
Podczas wykładu poszerzymy i uporządkujemy wiadomości o falach elektromagnetycznych, półprzewodnikach i ich własnościach – szczególnie optycznych. Przedyskutujemy rolę półprzewodników we współczesnej i przyszłej elektronice, zastanawiając się nad ograniczeniami i przeszkodami do pokonania.
Tak uzbrojeni w niezbędną wiedzę, zagłębimy się w działalność Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych. W kompaktowej formie przedstawimy nasze metody badawcze i towarzyszące im trudności. Uczestnicy poznają sposoby badania ultraszybkich procesów oraz dowiedzą się, jak „rozmawiać” z pojedynczym atomem, a także zmierzą się z wyzwaniem - wykorzystując i utrwalając zdobytą we wcześniejszych etapach edukacji wiedzę z zakresu optyki, samodzielnie skonstruują układ do pomiarów optycznych, za pomocą którego zbadają próbkę materiału półprzewodnikowego.

Wykonawcy

dr Mateusz Goryca - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Gałkowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Terminy

23.09.2013: 15:30 - 17:00
24.09.2013: 15:30 - 17:00
25.09.2013: 15:30 - 17:00

Czas trwania

90 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 108. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 klasy gimnazjum do 3 klasy szkoły średniej. Zalecana podstawowa wiedza o półprzewodnikach.

Maksymalna liczba uczniów

15

Zaproszenia/wejściówki

Wymagane są zaproszenia.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

warsztaty/pokazy

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej