Okno na mikroświat - jak działają współczesne detektory?

impreza numer: 315

Przyjdź i zobacz jak działają detektory fizyki wysokich energii! Warto je poznać, bo spotkasz je nie tylko przy akceleratorze LHC w Szwajcarii, ale również w przemyśle i medycynie. W trakcie pokazów zaprezentowane zostaną działające układy detektorów scyntylacyjnych oraz detektor w, cały czas rozwijanej (między innymi na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), technologii detektorów GEM. Detektor tego typu zbudowany został na Wydziale do monitorowania temperatury plazmy w prowadzonych wspólnie przez wiele krajów europejskich w Culham, Oxfordshire badaniach nad kontrolowaną reakcja termojądrową. Oprócz tego, zaprezentowany zostanie historyczny detektor - komora mgłowa, dzięki której w fizyce dokonano wielu znaczących odkryć. W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie również model akceleratora naładowanych cząstek.

Wykonawcy

prof. dr hab. Krzysztof Doroba - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

prof. dr hab. Wojciech Dominik - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

mgr Maciej Misiura - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 10:00 - 13:45 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 13:00)

Czas trwania

Po 30 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa warsztaty. Wejście od ul. Banacha, zbiórka w holu,.

Dostępność

Niestety impreza nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

Po 10 osób co 45 minut.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

warsztaty/pokazy

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej