Niezwykła planeta Ziemia

impreza numer: 261

Pokazy, warsztaty i animacje dla dzieci poświęcone pozycji Ziemi w Układzie Słonecznym, budowie oraz procesom zachodzącym we wnętrzu Ziemi oraz ich wpływie na kształt jej powierzchni. Będzie można między innymi porównać rozmiar Ziemi z innymi planetami Układu Słonecznego, zarejestrować wstrząs sejsmiczny, zbudować model Ziemi, zobaczyć jak we wnętrzu Ziemi rozchodzą się fale sejsmiczne, ułożyć puzzle litosferyczne, wypiętrzyć góry, obejrzeć animacje dryfu kontynentów, wziąć do ręki skały z wnętrza Ziemi oraz materiały o własnościach lepko-sprężystych.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opieka merytoryczna, prowadzenie

mgr Katarzyna Misiura - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzenie

Kajetan Chrapkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzenie

Martyna Chruślińska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzenie

Anna Kondej - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzenie

Agata Pochylska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzenie

uczniowie - wolontariusze Stowarzyszenia Calos Cagathos

dr Marzena Świeczak - prowadzenie

Termin

28.09.2013: 10:00 - 15:30

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 17. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 6 do 12 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Imprezę poprowadzą studenci członkowie Kołą Naukowego Geofizyków - http://skng-dev.igf.fuw.edu.pl/.

Impreza w trybie ciągłym.

Typ

Dla dzieci

Forma

warsztaty/pokazy

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej