Nieziemskie wulkany (dla gimnazjum)

impreza numer: 681

Tematyką zajęć będą wulkany występujące nie tylko na Ziemi. Omówione zostaną mechanizmy powstawania oraz podstawowe typy wulkanów. Liczne zdjęcia oraz kilka okazów przybliżą uczestnikom lekcji wygląd podstawowych produktów erupcji wulkanicznych (od pyłów do skał pochodzenia wulkanicznego). W kolejnej części zaprezentowane zostaną przykłady wulkanizmu na różnych obiektach w Układzie Słonecznym m.in. na Ziemi, Wenus i Marsie.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Misiura - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Terminy

23.09.2013: 10:00 - 10:45
23.09.2013: 11:00 - 11:45
24.09.2013: 10:00 - 10:45
24.09.2013: 11:00 - 11:45
25.09.2013: 11:00 - 11:45

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 116. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

Maksymalna liczba uczniów

15

Zaproszenia/wejściówki

Wymagane są zaproszenia.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Lekcja festiwalowa

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej