Nieoczywiste zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM)

impreza numer: 13

Czym jest mikroskop sił atomowych i w jaki sposób działa. Jak duży jest pojedynczy bit zapisywany na twardym dysku? Czy dane wymazane z magnetycznego nośnika pamięci są rzeczywiście nie do odzyskania? Jak gładkie muszą być powierzchnie obracających się talerzy. Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas pokazu.

Wykonawca

dr Tomasz Stefaniuk - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Terminy

23.09.2013: 15:45 - 16:15
23.09.2013: 16:30 - 17:00
24.09.2013: 15:45 - 16:15
24.09.2013: 16:30 - 17:00
25.09.2013: 15:45 - 16:15
25.09.2013: 16:30 - 17:00

Czas trwania

30 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 115. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

15

Zaproszenia/wejściówki

Wymagane są zaproszenia.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej