Magnetyzm giełdy

impreza numer: 306

Dwie wydawałoby się odległe dziedziny, fizyka i ekonomia, spotykają się na wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyźnie zwanej ekonofizyką. Jednym z „punktów styku” tych dwóch nauk są modele rynków finansowych oparte na, zaczerpniętym z fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej, modelu magnetyka Isinga i jego różnych uogólnieniach. Model magnetyka Isinga został stworzony przez fizyka Wilhelma Lenza i jego doktoranta Ernsta Isinga w 1920 roku, a miał służyć początkowo do opisu własności magnetyków – jednak szybko znalazł znacznie szersze zastosowania. Okazuje się, że po odpowiednim zmodyfikowaniu może być wykorzystany także w ekonomii, do symulacji rynków finansowych, a w tym np. giełd. Zadaniem modeli agentowych jest w jak najdoskonalszy sposób imitować zachowanie się giełdy. Marzeniem ekonofizyków zajmujących się tymi modelami jest przewidywanie za ich pomocą, jak zachowają się notowania giełdowe w przyszłości, choć może być to tylko przewidywanie w sensie statystycznym (to znaczy przez podanie prawdopodobieństw określonych zdarzeń na giełdzie).

Na wykładzie zostaną przedstawione i porównane wybrane modele rynków finansowych, wywodzące się z modelu Isinga. Słuchacze dowiedzą się, jak przejść od fizyki statystycznej i materii skondensowanej do rzeczywistości ekonomicznej, poznają pojęcie faktów stylizowanych na rynkach finansowych i dla każdego modelu zobaczą, które z tych faktów są przezeń odtworzone. Prowadzący przedstawi także własny wkład do tego typu obszaru aktywności ekonofizyków.

Wykonawcy

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opiekun merytoryczny

mgr Mateusz Denys - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 10:00 - 10:45

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Gmach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa sala 3180. Wejście od ul. Pasteura, prawe.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

50 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej