Jak gazy cieplarniane ogrzewają a aerozole chłodzą klimat?

impreza numer: 322

Gazy cieplarniane oraz aerozole są ważnymi składnikami atmosfery, które wpływają na ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi, co bezpośrednio przekłada się na temperaturę powietrza. Przedstawimy argumenty stojące za antropogenicznym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych oraz zawartością aerozoli w atmosferze. Opowiemy o fizycznych podstawach efektu cieplarnianego i efektach aerozolowych oraz o tym jak ów procesy fizyczne można zmierzyć. Przy pomocy symulacji komputerowej pokażemy, które z gazów cieplarnianych odgrywają najważniejszą rolę w bilansie energetycznym oraz w jakim stopniu CO2 przyczynia się do efektu cieplarnianego. Obalimy mit o zaniedbywanym wpływie CO2 na efekt cieplarniany. Pokażemy symulację numeryczną obrazującą katastrofalne zmiany klimatyczne na Ziemi po usunięciu całego CO2 z atmosfery.

Wykonawca

dr hab. Krzysztof Markowicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - koordynator cyklu, prowadzący

Termin

28.09.2013: 13:00 - 13:45

Czas trwania

4 minuty.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 109. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

40 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Cykl

Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej