Ile kwarków jest w protonie?

impreza numer: 307

W powszechnym przekonaniu proton złożony jest z trzech kwarków. W czasie wykładu pokazane zostanie, że wnętrze protonu jest znacznie bogatsze. Proton zawiera oprócz trzech kwarków, gluony oraz liczne kwarki morza. Zaprezentowana zostanie droga, którą przeszli fizycy, aby zrozumieć ten obraz.

Wykonawca

dr Grzegorz Brona - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 10:30 - 11:15

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Gmach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa sala 5440. Wejście od ul. Pasteura, prawe.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

50 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej