Elektryczność ze Słońca - ogniwa fotowoltaiczne

impreza numer: 308

Słońce nieustannie ogrzewa Ziemię przekazując jej ogromne ilości energii. Ogniwa fotowoltaiczne, coraz bardziej popularne, służą do przemiany energii słonecznej na elektryczność. Jak trudno jest dokonać takiej przemiany? Dlaczego w ogóle jest to możliwe i jakie zjawiska fizyczne są w tym celu wykorzystywane? Jak bardzo popularne mogą stać się baterie słoneczne w Polsce? Te zagadnienia zostaną omówione w trakcie wykładu.

Wykonawcy

dr Nevill Gonzalez Szwacki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

dr Karol Makuch - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 11:00 - 11:45

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Gmach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa sala 3180. Wejście od ul. Pasteura, prawe.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

50 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej