dr Cezary Pochrybniak

Dr Cezary Pochrybniak uczestniczy w następujących imprezach:Impreza wspierana przez projekt Fizyka kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego