Oświadczenie o dostępności

Klawisze dostępu

Dla ułatwienia nawigacji z użyciem klawiatury zdefiniowano następujące klawisze dostępu:

Pasek nawigacyjny

W przeglądarkach obsługujących dodatkowe relacje nawigacyjne dostępne są następujące linki:

Przeskakiwanie do menu strony

Elementy na każdej stronie są w kodzie w następującej kolejności: główna treść, menu nawigacyjne, lista organizatorów i sponsorów, stopka. Przed główną treścią znajduje się wewnętrzny link umożliwiający skok do menu nawigacyjnego. Klawisz dostępu "2" został przypisany do tego linku. W wersji graficznej strony link ten znajduje się zawsze w prawym dolnym rogu okna przeglądarki.

Wielkość pisma

Wielkość pisma jest wyrażona w jednostkach względnych i może zostać zmieniona poprzez zmianę domyślnej wielkości pisma ("rozmiaru czcionki") w przeglądarce.

Alternatywne arkusze stylu

Witryna ma zdefiniowane dwa arkusze stylu: dla ekranów oraz dla drukarek. Arkusz dla drukarek kontroluje tylko główną zawartość drukowanych stron internetowych, szczegóły takie jak wielkość tekstu, adres strony w nagłówku lub stopce i dzielenie zawartości strony internetowej na kilka stron papierowych może zależeć od przeglądarki i ustawionych w niej opcji.

Zgodność ze standardami

Wszystkie strony tej witryny są zgodne z HTML 4.01 Strict i mają strukturę semantyczną.

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów zgodne z CSS 2.1 , ale bez nich witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.