Kontakt

Organizatorzy - Fizyka UW

dr Anna Grochola (koordynator)

dr Katarzyna Grzelak (główny koordynator)

dr Beata Wielgus-Kutrowska (koordynator)

mgr inż. Anna Kaczor (umowy, faktury)

mgr Małgorzata Nurek-Malinowska (logistyka Pasteura, organizacja imprez na geofizyce)

mgr inż. Krzysztof Sułowski (logistyka Hoża, )

Organizatorzy - IPJ

mgr Robert Wołkiewicz (koordynator)

dr Marek Pawłowski (rzecznik Instytutu Problemów Jądrowych, autor zwiastunów filmowych)

Adres e-mailowy

Z organizatorami Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego można się skontaktować wysyłając list elektroniczny na adres:

festiwalmałpiszonekfuw.edu.pl